Behandling af smådyr

 

Vaccinationer

Chip- og IDmærkning incl. øretatovering

Sundhedsundersøgelse

Pas

Sårbehandling

Behandling af ører

Efterfødselstjek

Div. attester

Løbetidsudsættelse

Abort

Aflivning + bortskaffelse

Drægtighedsscanning

Kirurgisk og kemisk kastration

Sterilisation

Tandrensning

Samt div. operationer m.m.

Behandling af heste

 

Vaccinationer

Gødningsundersøgelse

Kolik

Chipning og registrering

Sårbehandling

Luftvejsinfektion

Aflivning

Tandraspning

Drægtighedsscanning

m.m.

Behandling af kvæg

 

Almen kvægpraksis

Jeg udfører ikke operationer i dyrets eget hjem.

Jeg har fravalgt at udføre operationer i dyrets eget hjem, da de optimale forhold for dyret findes på en klinik.

Dyrlægen i Sæby, Sæbygårdvej 3, 9300 Sæby
Tlf. 29382211